marsuista tietoa suomeksi suomalaisille

Dunkin Hartley – marsut osa 2

Jos tulet artikkeliin uutena käy lukemassa Dunkin Hartley -marsut

SSEY:llä yhteistyössä SEY:n kanssa oli julkaisu adoptio ilmoituksesta Dunkley Hartley linjaisista marsuista. Ensimmäisessä ilmoituksessa kerrottiin, että eläinlääkäri todennut terveiksi. Ilmoitusta muokattiin myöhemmin, että marsujen kotien etsintä on keskeytetty, mutta heidän tietojen mukaan marsut ovat terveitä. Nyt ilmoitus on poistettu. Pidimme tätä alkuperäistä ja muokattua ilmoitusta harhaanjohtavana. Tiedotusvastaavalta olemme saaneet viestiä, että asiaa selvitetään, vaikkakin heidän käsityksen mukaan marsut ovat terveitä. Toivon, että jossain vaiheessa faktoista kerrotaan ja saadaan jo mahdollisesti luovutettujen marsujen uusille omistajille ennen kaikkea tietoisuus, mitä pitää seurata. Painotan, että uusia omistajia ei saa tuomita, jotta he kokevat tervetulleiksi itsensä marsuyhteisöön. Keskustelu marsuista omistajien kanssa tulee pysyä asiallisena ja ystävällisenä. Alkuperäiset tarkoitukset marsujen luovutukselle lemmikeiksi ovat olleet varmasti hyvät ja tämä tilanne johtuu tietämättömyydestä linjan ominaisuuksista.

Onko Dunkin Hartley marsut sittenkin terveitä?

Kuten SEY sanoi Facebook julkaisussaan, että heidän tietojen mukaan on. Edelleen ensimmäisessä artikkelissa mainitut julkaisut puhuvat nivelrikko faktan puolesta. Olemme olleet kahden eri Dunkin Hartley-linjan toimittajaan yhteydessä. Envigon veterinary science team (eurooppalainen toimittaja) ja Charles Riverin henkilökunta (amerikkalainen toimittaja) vastasivat kyselyymme. Eurooppalaiselta tiimiltä tuli vastaus, että marsut kehittävät spontaanin nivelrikon, myös amerikkalaiselta toimittajalta tuli sama vastaus, mutta sanoivat, että eivät itse tätä näe ja marsut lopetetaan yleensä jo hyvin nuorena.

Molemmat toimittajat laittoivat tämän artikkelin marsujen ominaisuuksista ja kirjoittivat viestiin, että marsut kehittävät spontaanin nivelrikon:

P A Jimenez 1, S S Glasson, O V Trubetskoy, H B Haimes, Spontaneous osteoarthritis in Dunkin Hartley guinea pigs: histologic, radiologic, and biochemical changes, Lab Anim Sci 1997 Dec;47(6):598-601.

Artikkeleita Dunkin Hartley marsujen nivelrikosta on julkaistu 1997-2022 vuosina kymmeniä. Voin kirjoittaa listaan erilliseen artikkeliin, jonka jälkeen voi ehkä hyvin ymmärtää, että nivelrikko ei ole sattumaa.

Vielä tarkennuksena edelliseen, että marsuja käytetään myös muissa tutkimuksissa kuin nivelrikoon liittyvissä, mutta nivelrikkoon marsut ovat olleet tärkeä malli, koska tälle linjalle on satunnaisesti jalostunut vuosia sitten ominaisuus, jonka takia niille tulee spontaani nivelrikko. Tämän spontaanin muutoksen kehittyminen on tehnyt marsuista nivelrikko mallin, jonka jälkeen ominaisuus on jäänyt linjaan. Muissa tutkimuksissa marsuja pidetään sen verran lyhyen aikaa, että nivelrikon ominaisuudet eivät tule näkyville tai niitä ei osata seurata tarkasti ja marsut onnistuvat piilottelemaan oireita.

Koe-eläimille saatetaan myös tehdä tarkoituksellisia geenimuunnoksia, jotta niille tulee jokin tietty sairaus. Tarkoituksella tehtyjä geenimutaatioita voidaan käyttää hyödyksi tutkimuksessa ja näin ollen löytää terapia muotoja ihmisten sairauksien tutkimuksessa. Esimerkiksi koe-eläin hiirille ei tule luonnostaan ateroskleroosia eli valtimotautia, vaan tähän täytyy tehdä geenimuunneltu mutaatio tai geenideleetio, jotta hiiret saavat ominaisuuden ja niitä voidaan käyttää valtimotaudin tutkimisessa. Dunkin Hartley marsuille mutaatio/mutaatiot, joka aiheuttaa nivelrikon kehittymisen ja lihaksien heikentymisen on muodostunut satunnaisena muutoksena, joka on yleistynyt linjaan yleiseksi ominaisuudeksi. Näiden marsujen geneettinen variaatio on hyvin paljon kapeampaa kuin lemmikkimarsujen, joiden kasvatuksessa pyritään kiinnittämään huomiota geneettiseen monimuotoisuuteen. Lemmikkimarsujen jalostuksessa seurataan sukuja, sukutauluja ja sukusiitosprosenttia. Laboratorio kannassa linjat halutaan pitää mahdollisimman samankaltaisina, jotta tutkimustulokset on toistettavia ja luotettavia. Jos nivelrikkoon altistavista mutaatioista haluttaisiin eroon sen geneettiset ominaisuudet pitäisi tuntea, ja näin ollen pystyttäisiin valitsemaan jalostukseen yksilöt joilla ei tätä ominaisuutta ole.

Voiko tavallisella lemmikkimarsuilla esiintyä nivelrikkoa?

Kyllä voi ja kyllä esiintyykin. Luultavasti huomattavasti enemmän mitä tiedostetaan. Myös lemmikkimarsurotu satiini on tunnettu luustomuutoksista ja niiden kasvatus on kielletty Suomessa molempien yhdistysten toimesta ja sama ainakin Ruotsissa. Eikä näitä marsuja saa näyttelyttää näissä maissa. Myös täysin normaaleilla lemmikkimarsuilla esiintyy nivelrikkoa.

Mikä on ero Dunkin Hartley linjaa nivelrikon osalta? Nivelrikkoa esiintyy todella harvoin näin nuorilla eläimillä, varsinkin näin aikainen nivelrikon kehitys on varmasti harvinaista ja yhdistettynä lihasfenotyyppiin, ongelma näin nuorena on varmasti harvinainen lemmikkimarsuilla. Toki geeniarpajaisissa voi käydä jopa mahdollisesti jotain pahempaakin. Kukaan lemmikkimarsun kasvattaja ei voi kasvattaa varmasti tervettä marsua. Nivelrikko on yleensä vanhojen marsujen ongelma. Yksittäisiä nuoria marsuja löytyy joilla nivelrikko tulee jo nuorena. Dunkin Hartley linjan marsuilla nivelrikko alkaa kehittymään jo nuorella iällä ja tämä ei varmasti vastaa kuin hyvin pientä prosenttia lemmikkimarsuista. Jos Dunkin Hartley marsut eivät kehittäisi niin tasaisesti nivelrikkoa, ne eivät olisi niin hyvä malli nivelrikkotutkimuksissa, eikä niitä olisi käytetty kymmenissä tutkimuksissa.

Kirjallisuudessa kiinnitetäänkin huomiota marsun rakenteeseen, joka on myös yksi lisäominaisuus miksi ne ovat hyvä malli nivelrikkotutkimuksille verrattuna muihin eläinmalleihin. Marsujen polville tulee runsaasti painoa kuten ihmisillekin. Tämä onkin tärkeä fakta kaikkien marsujen kasvatusta ajatellen, on lemmikkirotuja niin pet/risteytysrotuja ja standardirotuja jotka on 3-5kk iässä kilon painavia, aikuisen kokoisia, ja joissain maissa tätä kokoa myös ihannoidaan. Etenkin olen huomannut tätä pet-marsujen kasvatuksessa. Varhaisessa iässä niveliin kohdistuva kuormitus ei välttämättä ole hyväksi. Esimerkiksi suomen marsuharrastajat ovat linjanneet Pet-standardissa, että marsun iso koko nuorella iällä on virhe, jotta isoa kokoa ei ihannoitaisi niin paljon nuorena. Tämä on hyvä kaikkien lemmikkimarsujen terveyttä edistävä linjaus.

Takaisin Dunkin Hartley marsujen tilanteeseen.

No mitä tässä asiassa pitäisi nyt tehdä? Marsut.infolla tai minulla ei ole tähän mielipidettä mikä on oikein tehdä ja mikä ei ole oikein tehdä. Pitäisikö marsut lopettaa? Tähän emme ota kantaa. Poikasina marsut tuskin kokevat kipua ja on mahdotonta sanoa minkä ikäisenä kipu on liikaa. Oma tarkoitukseni on levittää tietoisuutta Dunkin Hartley marsujen nivelongelmista, jotta uudet omistajat osaavat seurata marsuja ja näin ollen marsut joutuvat kärsimään näistä nivelkivuista mahdollisimman vähän. En pidä oikein markkinoida marsuja terveenä vaan kehotan avoimeen keskusteluun ja avoimesti kertomaan miten nivelrikko kehittyy, mitä se tarkoittaa ja millaista kipua se aiheuttaa. Avoin keskustelu ja tietoisuuden levittäminen myös edesauttaa sitä, että marsut eivät päädy jalostukseen ja levittämään sairaudelle altistavia geenejä eteenpäin. Luultavasti myydessä kielletään marsujen jalostuskäyttö, ainakin toivottavasti. Jalostuskäyttö ei ole tuomittava rikos ja lemmikin omistajasta saattaa alkaa tuntumaan jossain vaiheessa, että se on hyvä idea, jos hän ei ymmärrä faktoja.

Dunklin Hartley marsu lemmikkinä

Marsujen omistajia ei tule tuomita marsujen omistamisesta, luultavasti totuus on että jonkun täytyy marsujen omistajaksi päätyä, mutta on tärkeää, että keskustelemme avoimesti ja autamme omistajia tunnistamaan missä vaiheessa marsut mahdollisesti kärsivät nivelkivuista. Marsuille etsitään kotia, joissa ei ole aikaisempia marsuja joten niiden käyttäytyminen ja siihen liittyvät erityispiirteet kuten kipujen piilottelu voi olla omistajille vierasta. On tärkeää, että kerrotaan faktaa millaisia muutoksia luustossa tulee tapahtumaan, koska näiden marsujen luustomuutoksia on tutkittu paljon ja niistä löytyy julkaistua tietoa. On tärkeää, että marsujen muuttaessa uuteen kotiin omistajat tietävät mitä on edessä missäkin vaiheessa ja että marsuja ei luultavasti voi pitää mahdollisesti sitä aikaa, mitä myynti-ilmoituksissa mainostetaan. Tärkeää on olla tuomitsematta omistajia, koska jos heidän kanssaan ei keskustella asiallisesti, voi olla, että hei eivät koe olevansa tervetulleita marsuyhteisöön ja eivät uskalla vapaasti ja avoimesti esittää kysymyksiä marsuista. Tämä voi johtaa siihen, että he eivät saa tietoa marsujen mahdollisista erityispiirteistä kipukäyttytymistä koskien ja marsut joutuvat kärsimään kivusta pidempään. Joten on kaikkien etu pysyä jo olemassa olevia ja tulevia omistajia kohtaan asiallisena ja toivottaa heidät tervetulleiksi kertomaan marsujen arjesta.

Toivon siis, että omistajat eivät koe ahdistusta ja eivät uskalla tätä sivustoa lukea, koska kokevat tekeväsnsä väärää. Voi olla että omistajat eivät uskalla jakaa marsujen elämää eri foorumeilla marsujen kanssa, koska kokevat mahdollisesti tuomituksi tulemista. Pidetään keskustelu avoimena ja ystävällisenä! Tämän sivuston ylläpito ei tuomitse omistajia tai pidä heitä mitenkään huonompina marsun omistajina kuin ketään muita.

Pyrin kirjottamaan tällä sivustolla tulevaisuudessa artikkelin suomeksi pohjautuen tieteellisiin faktoihin miten luustosairaus kehittyy näillä marsuilla, jotta omistajat voivat ymmärtää mitä missäkin iässä tapahtuu. Ja osaavat näin ollen mahdollisesti ymmärtää mikä voi johtua käytöksessä luustosairauteen viittaavaan kipuun. Tulen kirjoittamaan lisäksi yleisen artikkelin luustosairauksien oireista marsuilla, tämä artikkeli ei ole kohdistettu pelkästään Dunkin Hartley marsujen omistajille, vaan kaikille, koska tälläkin hetkellä monet omistajat eivät välttämättä tunnista marsuilla nivelrikon ominaisuuksia ja nivelrikon omaavat marsut voivat jäädä vaille oikeanlaista lääkitystä, kun kipulääkityksen avuin niiden elämä voisi olla paljon helpompaa. Dunkin Hartley marsut eivät ole ainoita jotka kärsivät nivelrikosta ja joille nivelrikko voi tulla. Kaikella rakkaudella Dunkin Hartley marsujen ja muiden marsujen omistajille, jääkää seuraamaan marsut.infoa ja tulevia juttuja tästä ja muista marsuihin liittyvistä asioista!

Kirjoittanut: Lea Rahtu-Korpela
Muokannut: Annukka Juntunen